Kontakt

KONTAKT

PIN Consulting Sp. z o.o.

ul. Puławska 457
02-844 Warszawa

Tel.: 22 280 94 88

biuro@zgodnosc.pl
www.zgodnosc.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku  w godzinach od   9.00 do 17.00.

Dane rejestrowe:
ul. Jana Pawła II nr 66, 05-500 Piaseczno
NIP 123 109 83 99
REGON 140 80 50 40
Firma jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000270324. Kapitał zakładowy 308.000 PLN.