Kategorie usług

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w firmie

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na dany podmiot (którym może być dana organizacja, przedsiębiorca, instytucja itp.) szereg obowiązków dotyczących zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osób fizycznych.. W praktyce niemal każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży czy charakteru działalności, zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych. Nawet w sytuacji, gdy firma nie świadczy usług klientom indywidualnym, których informacje stanowią zbiór podlegający ochronie, to najprawdopodobniej przetwarza inne dane chronione. Przykładem mogą być informacje o pracownikach czy osobach ubiegających się o pracę, w związku z prowadzoną przez dany podmiot rekrutacją, a także dane kontaktowe do osób współpracujących z nim, których bezpieczne przetwarzanie powinna zapewniać odpowiednia ochrona danych w firmie. Powinna być ona realizowana na trzech płaszczyznach: formalno-prawnej, organizacyjnej i technicznej. Płaszczyzny te wynikają nie tylko z samej logiki skutecznego systemu chroniącego dane osób fizycznych ale także z różnego rodzaju obowiązków nakładanych przez przepisy na przetwarzający je podmiot.

Ochrona danych osobowych pracownika

Dane osób zatrudnionych, niezależnie od formy zatrudnienia, stanowią specyficzny zbiór informacji prywatnych podlegający ochronie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przetwarzanie tych danych przez przedsiębiorcę i ich zakres został określony w odpowiednich przepisach dotyczących zatrudnienia. Jednocześnie podczas procesów związanych z prowadzoną rekrutacją należy właściwie zabezpieczyć informacje zawarte w przesyłanych aplikacjach i przetwarzać je z uwzględnieniem wszystkich zasad właściwej ochrony danych osobowych w firmie.

Ochrona danych osobowych w Internecie

Dane przesyłane z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji (e-mail, sms, fax) podlegają ochronie w takim samym zakresie, jak informacje zawarte w dokumentacji "papierowej". Ze względu na częstotliwość używania na co dzień różnego typu urządzeń elektronicznych korzystających z Internetu a także w związku z przeniesieniem się wielu rodzajów działalności gospodarczej do rzeczywistości "wirtualnej" pojawia się konieczność odpowiedniej ochrony danych osobowych w Internecie. Nie jest to zadanie łatwe, w związku z brakiem stosownych jednoznacznych regulacji w tym zakresie oraz bardzo szybko zmieniającymi się technologiami, a co za tym idzie, koniecznością stałej modyfikacji stosowanych zabezpieczeń.

Czym kierujemy się pomagając naszym klientom

Podczas prac, jakie realizujemy dla naszych klientów, mamy na uwadze przede wszystkim, że zabezpieczenie danych w firmie powinno być skuteczne i zgodne z wysokimi standardami ale jednocześnie nie powinno paraliżować pracy przedsiębiorstwa. Ustawa o ochronie danych osobowych tworzy podwaliny prawne oraz wytycza podstawowe zasady ochrony informacji osób fizycznych oraz procedury ich przetwarzania, ale także pozostawia przedsiębiorcy decyzje o doborze stosownych środków i metod realizacji tego celu. W tym zakresie służymy pomocą naszym klientom. Bezpieczeństwo danych prywatnych stanowi istotny element polityki bezpieczeństwa informacji wymaganej przez międzynarodowe normy bezpieczeństwa (ISO 27001).

Jeśli poszukujecie Państwo profesjonalnej pomocy - zapraszamy dalej:

     

 

Poniżej prezentujemy dalsze szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych i naszej oferty:

powrót

PIN Consulting Sp. z o.o.

Diamond Business Park
ul. Jana Pawła II nr 66
05-500 Piaseczno
Tel.: 22 489 39 93
Fax.: 22 489 39 89

biuro@zgodnosc.pl
www.zgodnosc.pl

NIP 123 109 83 99
REGON 140 80 50 40

Firma jest zarejestrowana w:

Rejestr Przedsiębiorców Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000270324.
Kapitał zakładowy 321.100 zł.

Copyright© 2009 PIN Consulting sp. z o.o. All rights Reserved.
made by Usagi.pl