Ochrona danych osobowych

Audyt systemu ochrony danych osobowych

System danych osobowych w przedsiębiorstwie powinien być zespołem skoordynowanych działań wykorzystujących procesowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w celu zapewnienia ich właściwego zabezpieczenia. Obejmuje on między innymi wewnętrzne procedury, systemy, zasoby (...)

Więcej

Przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych

Jednym z obowiązków administratora danych osobowych jest posiadanie dokumentacji dotyczącej  przetwarzania danych osobowych zgodną z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 (...)

Więcej

Rejestracja zbiorów w GIODO

Obowiązek zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbioru danych wynika wprost z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135). Obowiązek ten ciąży na każdym administratorze danych, (...)

Więcej

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

W ramach naszych usług organizujemy szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych o różnych stopniach zaawansowania oraz tematyce.W ramach naszych usług organizujemy szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych o różnych stopniach zaawansowania oraz tematyce.W ramach naszych (...)

Więcej