Zarządzanie kryzysowe

Audyt dotyczący zarządzania kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku (...)

Więcej

Plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Oferujemy fachową pomoc w przygotowaniu lub aktualizacji zgodnego z obowiązującymi przepisami Planu działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń praz planu działań operatora pocztowego w sytuacjach szczególnych zagrożeń , będących wypełnieniem obowiązków (...)

Więcej

Infrastruktura krytyczna

Pojęcie infrastruktury krytycznej zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590). Należy przez to rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, (...)

Więcej

Plany zarządzania kryzysowego

Oferujemy fachową pomoc w zakresie opracowania Planów zarządzania kryzysowego dla organów administracji publicznej. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) muszą one opracować Plany składające się z następujących (...)

Więcej

Szkolenia dotyczące zarządzania kryzysowego

W związku z koniecznością realizacji przez ograny administracji państwowej szeregu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oferujemy profesjonalne wsparcie szkoleniowe dla osób, które chciałby podnieć w tym zakresie swoje kwalifikacje. Zakres tematyczny szkoleń: (...)

Więcej