Zarządzanie kryzysowe

Audyt dotyczący zarządzania kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)

Oferujemy przeprowadzenie audytu prawidłowości zarządzania kryzysowego w organach administracji publicznej na potrzeby wewnętrzne oraz kontroli zewnętrznej.

Ponieważ usługa świadczona jest w oparciu o indywidualny harmonogram oraz szczegółowe ustalenia – prosimy o kontakt z nami poprzez poniżej zamieszczony formularz kontaktowy