Blog o ochronie danych osobowych

Blog

Zbieranie danych osobowych w procesie rekrutacji

W procesie rekrutacji pracodawca może żądać podania przez kandydata jedynie ściśle określonych danych osobowych. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca ma prawo żądać następujących danych osobowych...

Czytaj dalej >

Powołanie administratora bezpieczeństwa Informacji

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o ochronie danych osobowych przewidują, że administrator danych może powołać administratora bezpieczeństwa informacji. Na stanowisko to może zostać powołana jedynie osoba fizyczna. Ustawa wskazuje warunki...

Czytaj dalej >

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Wielu z Was zastanawia się pewnie jak brzemienne w skutkach może okazać się nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Otóż odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami podzielić można na odpowiedzialność administracyjną i karną.

Czytaj dalej >

Instytucja powierzania przetwarzania danych.Przykłady z życia.

Jeżeli kiedykolwiek będziecie wybierać się na pogadanki dotyczące danych osobowych, koniecznie przyswójcie sobie wcześniej kwestię powierzenia przetwarzania danych.

Czytaj dalej >

Kiedy mamy do czynienia z danymi osobowymi?

Często zadaję sobie to pytanie, pomimo iż definicję danych osobowych znam prawie na pamięć. Odpowiedź nie zawsze jest jednak prosta, a jedynym w takiej sytuacji słusznym stwierdzeniem wydaje się być: to zależy od kontekstu.

Czytaj dalej >

Kim jest administrator danych osobowych. Kiedy jesteśmy administratorem, a kiedy nie?

Choć przepisy dość precyzyjnie regulują kto jest administratorem danych, a kto nie, to czasem bez wykonania głębszej analizy nie sposób zweryfikować tego jednoznacznie.

Czytaj dalej >

Rejestracja zbiorów w GIODO - kiedy jest konieczna a kiedy nie?

Zgodnie z ogólną zasadą, zbiory zawierające dane osobowe powinny być zgłaszane przez administratorów do GIODO, który prowadzi rejestr takich zbiorów. Rejestr jest jawny. Ustawodawca przewidział jednak cały katalog wyjątków.

Czytaj dalej >