Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem

 Pomoc we wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej poprzez: prowadzenie systematycznego szacowania ryzyka wystąpienia incydentu oraz zarządzanie tym ryzykiem; doradztwo w zakresie zastosowania (...)

Więcej

Opracowanie i aktualizacja dokumentacji

W ramach naszych usług opracowujemy oraz stale aktualizujemy  dokumentację wymaganą przez  przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Uwaga! Operatorzy Usług Kluczowych,  którzy posiadają zatwierdzony plan ochrony infrastruktury krytycznej uwzględniający (...)

Więcej

Audyty cyberbezpieczeństwa

Swiadczymy kompleksową pomoc w zakrsie wykonywania niezbędnych audytów, monitorowania, testowania oraz kontroli.  Audyt sytemu musi zostać wykonany przynajmniej raz na 2 lata, przy czym pierwszy audyt powinien zostać przeprowadzony w ciągu roku od dnia doręczenia decyzji o (...)

Więcej

Plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Oferujemy fachową pomoc w przygotowaniu lub aktualizacji zgodnego z obowiązującymi przepisami Planu działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń praz planu działań operatora pocztowego w sytuacjach szczególnych zagrożeń , będących (...)

Więcej