Audyty cyberbezpieczeństwa

Swiadczymy kompleksową pomoc w zakrsie wykonywania niezbędnych audytów, monitorowania, testowania oraz kontroli. 

Audyt sytemu musi zostać wykonany przynajmniej raz na 2 lata, przy czym pierwszy audyt powinien zostać przeprowadzony w ciągu roku od dnia doręczenia decyzji o uznaniu za operatora usługi kluczowej.