"Cyberbezpieczeństwo dla pracowników" - e-learning

Informacje ogólne o szkoleniu 

 • Szkolenia są realizowane w formie e-learningu
 • Aby ukończyć szkolenie uczestnicy musza uzyskać pozytywny wynik testu ze zdobytej wiedzy
 • Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Po zakończeniu szkoleń przez pracowników generowane są raporty dla kadry kierowniczej
 • Szkolenie zostanie przeprowadzone na własnej platformie szkoleniowej PIN Consulting

 

Materiał dydaktyczny 

 • Szkolenie ma charakter autorski i jest oparte na oryginalnym scenariuszu opracowanym
  przez praktyków w zakresie bezpieczeństwa IT z ponad 20 letnim doświadczeniem
 • Materiał dydaktyczny szkolenia został opracowany na bazie doświadczeń w realizacji
  ponad 25 000 szkoleń e-learning z zakresu bezpieczeństwa zrealizowanych przez PIN Consulting
 • Przebieg wydarzeń w scenariuszu szkolenia jest fikcyjny ale poszczególne sceny zostały opracowane na podstawie realnych naruszeń bezpieczeństwa w ponad 130 różnych firmach
 • Szkolenie zostało przygotowane od strony graficznej renomowana agencja specjalizującą
  się w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych do szkoleń e-learningowych 

Cel szkolenia 

 • Przedstawienie przykładowych, realistycznych scenariuszy działań cyberprzestępców
 • Poznanie przez uczestników podstawowych zasad zachowania w obliczu zagrożeń związanych
  z codziennym korzystaniem ze sprzętu, sieci Internet oraz mediów elektronicznych
 • Poznanie konsekwencji płynących z niezastosowania się do powyższych zasad 

Forma szkolenia 

 • Szkolenie jest realizowane w formie e-learningu
 • Szkolenie jest podzielone na dwie 10-minutowe części kończące się testem, które można zrealizować w różnym czasie.
 • Uczestnik posiada indywidualny dostęp do platformy szkoleniowej i może zrealizować szkolenie w dowolnym czasie 

Sposób realizacji 

 • Każdy z uczestników otrzymuje indywidualny link do platformy szkoleniowej zawierający token
 • Uczestnik ma 30 dni na zrealizowanie szkolenia
 • W przypadku nie zachowania powyższego terminu link może być jednokrotnie wygenerowany ponownie
 • Czas potrzebny na realizację szkolenia wynosi ok. 20 minut
 • Szkolenie podzielone jest na dwie części kończące się testem z wiedzy uzyskanej podczas szkolenia
 • Testy zawierają pytania generowane losowo. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny zestaw pytań.
 • Po zaliczeniu testu końcowego uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia
 • Po zakończeniu szkoleń PIN Consulting wygeneruje raport dotyczący uzyskanych przez uczestników wyników 

Obsługa techniczna szkolenia 

 • Do obsługi technicznej szkoleń dedykujemy doświadczonych informatyków
 • Na potrzeby obsługi szkoleń dedykujemy specjalną skrzynkę mailową oraz nr. telefonu do obsługi
 • Nad prawidłową realizacją szkolenia czuwać będzie zespół Help line