Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem

 Pomoc we wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej poprzez:

 • prowadzenie systematycznego szacowania ryzyka wystąpienia incydentu oraz zarządzanie tym ryzykiem;
 • doradztwo w zakresie zastosowania odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka środków technicznych i organizacyjnych, uwzględniających najnowszy stan wiedzy w zakresie:
  • utrzymania i bezpiecznej eksploatacji systemu informacyjnego,
  • bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego, uwzględniające kontrolę dostępu,
  • bezpieczeństwa i ciągłości dostaw usług, od których zależy świadczenie usługi kluczowej,
  • wdrażania, dokumentowania i utrzymywania planów działania umożliwiających ciągłe i niezakłócone świadczenie usługi kluczowej oraz zapewniających poufność, integralność, dostępność i autentyczność informacji,
  • objęcia systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej systemem monitorowania w trybie ciągłym;
 • zbieranie i przekazywanie informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i podatnościach na incydenty systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej;
 • doradztwo w zakresie stosowania środków zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na bezpieczeństwo systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, w tym:
  • stosowania mechanizmów zapewniających poufność, integralność, dostępność i autentyczność danych przetwarzanych w systemie informacyjnym,
  • dbałość o aktualizację oprogramowania,
  • ochronę przed nieuprawnioną modyfikacją w systemie informacyjnym,
  • niezwłoczne podejmowanie działań po dostrzeżeniu podatności lub zagrożeń cyberbezpieczeństwa;
 • pomoc w doborze środków łączności umożliwiających prawidłową i bezpieczną komunikację w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Aby otrzymać więcej informacji prosimy o kontakt z Działem Handlowym: tel. 609 979 699, biuro@zgodnosc.pl