Norma ISO 27001

Audyt bezpieczeństwa informacji zgodny z normą ISO 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) to zespół skoordynowanych działań wykorzystujących procesowe podejście do zarządzania kluczowymi dla danego podmiotu informacjami  w celu zapewnienia ich właściwego zabezpieczenia. Obejmuje on między innymi wewnętrzne procedury, systemy, zasoby oraz wykorzystywaną przez dany podmiot infrastrukturę.

Celem naszej usługi jest zidentyfikowanie obszarów wymagających korekty oraz wyznaczenie właściwych kierunków zmian w funkcjonowaniu danego podmiotu w celu osiągnięcia wysokich standardów bezpieczeństwa oraz wdrożenia prawidłowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Celem audytu jest  analiza aktualnego stanu zabezpieczenia zasobów informacyjnych pod względem: poufności, integralności i dostępności. Wynikiem audytu będzie raport rekomendujący niezbędne zmiany służące do zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń  (docelowo – uzyskania zgodności z normą  ISO/IEC 27001).