Norma ISO 27001

Opracowanie i wdrożenie niezbędnej dokumentacji

Świadczymy usługi doradcze dotyczące przygotowania niezbędnej dokumentacji w zakresie certyfikacji ISO/IEC 27001:2013, w tym w szczególności opracowania Polityki bezpieczeństwa informacji (ang. information security policy). Jest to dokument będący zestawieniem procedur i reguł opisujących zarządzanie i zabezpieczanie zasobów informacyjnych i informatycznych danego przedsiębiorstwa. W ramach naszych prac pomagamy naszym Klientom w analizie i udoskonaleniu wewnętrznych norm i procedur niezbędnych do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI).