Norma ISO 27001

Przygotowanie do certyfikacji oraz wsparcie podczas certyfikacji

W ramach naszych kompleksowych usług oferujemy przygotowanie przedsiębiorstwa do certyfikacji w zakresie normy ISO/IEC 27001.

Usługa obejmuje przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji, wsparcie w przygotowanie niezbędnych procedur i dokumentów, doradztwo w zakresie rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników. Nasi konsultanci będą asystować podczas procesu certyfikacyjnego oraz podejmą niezbędne działania zmierzające do uzyskania certyfikatu przez Klienta.