Norma ISO 27001

Szkolenia kadry zarządzającej oraz personelu

Podstawą spełniającego najwyższe standardy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest właściwe przygotowanie kadry zarządzającej oraz pracowników do wypełniania określonych w przepisach i dokumentacji wewnętrznej wymogów.

Oferta szkoleniowa PIN Consulting w zakresie wdrożenia normy ISO 27001 jest przede wszystkim skoncentrowana na wdrożeniu indywidualnych rozwiązań w każdym przedsiębiorstwie naszego Klienta, ale może także stanowić odrębne zlecenie, nie związane z realizacją kompleksowego projektu wdrożeniowego.