Norma ISO 27001

Wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji bez ubiegania się o certyfikat

Ponieważ uzyskanie certyfikatu zgodności z normą ISO/IEC 27001 przez dany podmiot nie musi być zawsze nadrzędnym celem przygotowaliśmy usługę wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) w przedsiębiorstwie bez konieczności ubiegania się o certyfikat.

Jest to propozycja zastosowania w danej firmie rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa danych opartych na uznanych standardach światowych odpowiadająca na współczesne zagrożenia wynikające z nowych technologii i stale powiększających się zasobów informacyjnych w przedsiębiorstwie. Usługa oferowana jest zwłaszcza mniejszym podmiotom, dla których certyfikacja jest procesem zbyt złożonym i kosztownym.