Przejęcie obowiązków IOD/DPO

Przejęcie obowiązków inspektora ochrony danych (IOD/DPO)

Oferujemy usługę przejęcia obowiązków Inspektora ochrony danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Usługa zawiera następujące elementy:

  • Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, przetwarzających dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych oraz doradztwo w tym zakresie
  • Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty
  • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO
  • Współpraca z organem nadzorczym
  • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach dotyczących przetwarzania, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach

Kontakt w sprawie oferty:  Jarosław Krauz tel. 609 979 699 e-mail: jaroslaw.krauz@zgodnosc.pl