Ochrona danych osobowych

Przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych

Jednym z obowiązków administratora danych osobowych jest posiadanie dokumentacji dotyczącej  przetwarzania danych osobowych zgodnej z wymogami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)W zakresie naszej usługi przygotowujemy, między innymi, takie  dokumenty jak:

  • Rejestr czynności przetwarzania
  • Rejestr kategorii czynności przetwarzania
  • Politykę ochrony danych 
  • Umowy powierzenia
  • Formularz audytowy dla podmiotu przetwarzającego
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
  • Zobowiązania dotyczące przetwarzania danych (dotyczy wykonywania czynności na polecenie administratora oraz zachowania danych w tajemnicy)
  • Zasady przetwarzania danych osobowych
  • Klauzule informacyjne
  • Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Komunikat dotyczący przetwarzania danych bez identyfikacji osoby
  • Proceduryę usuwania danych wraz z wytycznymi dot. okresów przechowywania danych
  • Procedury  realizacji praw osób:
  • Procedury uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych
  • Procedury zgłoszenia naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego i zawiadomienia osoby o naruszeniu
  • Procedury oceny skutków dla ochrony danych
  • Procedury uprzednich konsultacji z organem nadzorczym

Na życzenie naszych Klientów przygotowujemy procedury i dokumenty wewnętrzne uwzględniające specyfikę danego podmiotu.

Kontakt w sprawie oferty:  Jarosław Krauz tel. 609 979 699 e-mail: jaroslaw.krauz@zgodnosc.pl