Ochrona danych osobowych

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

W ramach naszych usług organizujemy szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych o różnych stopniach zaawansowania oraz tematyce.W ramach naszych usług organizujemy szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych o różnych stopniach zaawansowania oraz tematyce.W ramach naszych usług organizujemy szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych o różnych stopniach zaawansowania oraz tematyce.

Prowadzimy następujące rodzaje szkoleń:

 • podstawowe dla pracowników i kadry zarządzającej,
 • specjalistyczne (np. dla działów marketingu, sprzedaży, logistyki, kadr itd)
 • kwalifikacyjne (dla administratorów bezpieczeństwa informacji)
 • e-learning

Głównym celem prowadzonych przez nas szkoleń jest:

 • zapoznanie się przez uczestników z ogólnymi informacjami o ochronie danych osobowych,
 • wprowadzenie uczestników do właściwego rozumienia przepisów o ochronie danych osobowych,
 • prezentacja systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie (instytucji),
 • poznanie przez uczestników podstawowych zasad ochrony danych osobowych,
 • przedstawienie metod zarządzania incydentami,
 • poznanie zasad zachowania podczas kontroli prowadzonej przez UODO,
 • przedstawienie typowego zakresu odpowiedzialności pracowników  oraz kadry zarządzającej za właściwe  przetwarzanie danych osobowych.

Typowy harmonogram szkolenia wygląda następująco:

Blok tematyczny

Zakres informacji

Wprowadzenie
 • Informacje ogólne i omówienie agendy szkolenia
 • Przedstawienie podstaw prawnych ochrony danych osobowych w Polsce
Wprowadzenie teoretyczne
 • Definicje podstawowych pojęćGIODO i jego kompetencje
System ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie
 • System ochrony danych osobowych – informacje ogólne
 • Płaszczyzny zabezpieczeń:
  • Płaszczyzna formalna
  • Płaszczyzna organizacyjna
  • Płaszczyzna techniczna
 • Podstawowe zasady zarządzania systemem ochrony danych osobowych
Dokumentacja ochrony danych osobowych
 • Wymagana w zakresie dokumentacja ochrony danych osobowych
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych – zasady tworzenia
 • Procedura rejestracji zbioru
 • Dokumentacja pracownicza
10 zasad ochrony danych osobowych
 • Podstawowe zasady ochrony danych osobowych – wstęp
 • Zasady ochrony – informacje szczegółowe
 • konsekwencje nieprzestrzegania przepisów
  Zasady odpowiedzialności pracowników i kadry kierowniczej
Zakończenie
 • Podsumowanie
 • Pytania i odpowiedzi

Zasady ogólne prowadzonych szkoleń 

 • Czas szkolenia jest uzależniony od stopnia zaawansowania uczestników i może wynosić od ok. 2-3 h zegarowych (szkolenia podstawowe) do 8 godzin w przypadku szkolenia specjalistycznego.
 • Maksymalna liczba uczestników szkolenia –  do 25 osób.
 • Miejsce jest uzależnione od oczekiwań klienta: może być to siedziba klienta lub siedziba PIN Consulting w Piasecznie.
 • Termin realizacji: zwykle do uzgodnienia.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w  wersji elektronicznej.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty ukończenia szkolenia.

E-learning

Oferujemy naszym klientom, szczególnie w przypadku zatrudniania większej ilości pracowników szkolenia w formie e-learning.

Celem szkoleń jest:

 • poznanie przez uczestników podstaw prawnych ochrony danych osobowych,
 • przyswojenie przez pracowników zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych,
 • poznanie podstawowych procedur bezpieczeństwa,
 • poznanie zasad zachowania podczas kontroli prowadzonej przez UODO,
 • poznanie zakresu odpowiedzialności pracowników za właściwe przetwarzanie danych osobowych.


Forma szkoleń

Szkolenie prowadzone jest w atrakcyjnej, humorystycznej konwencji rysunkowo-zdjęciowej. Przewodnik (wirtualny administrator bezpieczeństwa informacji) zapoznaje uczestników z tematyką ochrony danych osobowych oraz prezentuje przykłady „z życia” firmy. Studia przypadku prezentują typowe problemy związane z ochroną danych osobowych, z którymi mogą spotkać się pracownicy w swoim miejscu pracy. Wiedza uczestników jest na bieżąco weryfikowana i utrwalana dzięki ćwiczeniom z informacjami zwrotnymi. Każdy uczestnik otrzymuje za wykonane zadania odpowiednią ilość punktów. Aby zaliczyć szkolenie konieczne jest zebranie przez uczestnika określonej ilości punktów.

Kontakt w sprawie oferty:  Jarosław Krauz tel. 609 979 699 e-mail: jaroslaw.krauz@zgodnosc.pl