Ochrona danych osobowych

Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie

PIN Consulting świadczy kompleksowe usługi przygotowania oraz pomocy we wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie Klienta.

System ochrony danych funkcjonuje w  trzech płaszczyznach:

  • formalnej
  • organizacyjnej
  • technicznej

Zastosowanie właściwych środków w każdym z wymienionych obszarów zapewni pełną i skuteczną ochronę danych. Wdrażając środki bezpieczeństwa nie można pominąć żadnego z tych obszarów ponieważ dane nie będą chronione w sposób kompletny. W ramach każdego z wymienionych wyżej obszarów należy zastosować określone środki adekwatne do zagrożeń. System ochrony danych osobowych jest więc zespołem środków, procedur i działań zmierzających do pełnego zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub innymi zagrożeniami.  O prawidłowym systemie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie można mówić wtedy, gdy dopełniane są wszystkie obowiązki administratora danych osobowych (podmiotu). Należą do nich między innymi: spełnianie przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych, wypełnianie obowiązku informacyjnego, stworzenie i stałe aktualizowanie dokumentacji wymaganej przez przepisy. Istotą sprawnego systemu ochrony danych osobowych jest także odpowiednia świadomość zarówno kadry zarządzającej jak i poszczególnych pracowników, dotycząca prawidłowego przetwarzania tych danych.

Konsultanci PIN Consulting będący praktykami pomagają Klientom w zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych adekwatnego do zagrożeń związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością.

Ponieważ usługa jest bardzo skomplikowana i jej szczegółowy opis oraz wycena uzależniona jest od wielu czynników prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu przygotowania odpowiedniej oferty lub wypełnienie poniższej ankiety  oraz przesłanie jej na adres biuro@zgodnosc.pl

Kontakt bezpośredni w sprawie oferty: 

Jarosław Krauz tel. 609 979 699,

e-mail: jaroslaw.krauz@zgodnosc.pl