Wsparcie informatyczne

Oferujemy szeroką gamę usług w zakresie wsparcia informatycznego ochrony danych osobowych zgodnej z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W ramach usług oferujemy:

 • Przeprowadzenie audytu środków technicznych i organizacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych zawierającego m.in analizę:  
  • Organizacji wewnętrznej IT oraz bezpieczeństwa informatycznego 
  • Współpracy z podmiotami zewnętrznym
  • Ochrony przed kodem złośliwym i kodem mobilnym
  • Wykonywania i archiwizacji kopii zapasowych
  • Zarządzania bezpieczeństwem sieci
  • Zarządzania nośnikami
  • Bezpieczeństwa plików systemowych
  • Sposobów monitorowania bezpieczeństwa IT
  • Bezpieczeństwa sprzętu
  • Zarządzania systemami i sieciami – procedury eksploatacyjne
  • Planowania i odbioru systemów
  • Usług świadczonych drogą elektroniczną
  • Zarządzania dostępem użytkowników
  • Odpowiedzialności użytkowników
  • Kontroli dostępu do systemów operacyjnych
  • Przetwarzania mobilnego i pracy na odległość
 • Przygotowanie raportu zawierającego wykaz zauważonych niezgodności  oraz zalecenia poaudytowe
 • Doradztwo i konsultancje w zakresie prawidłowego zarządzania obszarem IT w kontekście przetwarzania danych osobowych zgodnie z obecnymi standardami  

  Kontakt w sprawie oferty:  Jarosław Krauz tel. 609 979 699 e-mail: jaroslaw.krauz@zgodnosc.pl