Ochrona informacji niejawnych

Doradztwo w zakresie uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

Celem naszej usługi jest profesjonalne doradztwo przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

Świadectwo wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, którego celem jest określenie czy dany podmiot posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych. Postępowanie prowadzone jest przez służby ABW w różnych aspektach, jak np.: finansowym, organizacyjnym czy kadrowym. Nasza oferta dotyczy pomocy w przygotowaniu dokumentacji, opracowaniu odpowiednich procedur oraz przeprowadzeniu wymaganych szkoleń.

Aby usykać więcej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym: email: biuro@zgodnosc.pltel. +48609979699