Ochrona informacji niejawnych

Szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Oferta szkoleniowa PIN Consulting dotycząca ochrony informacji niejawnych opiera sie na wymaganiach określonych w art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.).

Szkolenia w zakresie przeprowadzamy w celu zapoznania uczestników z:

  • przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za ich naruszenie, w szczególności za nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych;
  • zasadami ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy lub pełnienia służby, z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka;
  • sposobami ochrony informacji niejawnych oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia dla takich informacji lub w przypadku ich ujawnienia.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują (stosownie do art. 20  Ustawy) odpowiednie zaświadczenia.

Zasady i warunki szkoleń dla pracowników ustalane są indywidualnie z kierownictwem jednostki organizacyjnej.