Ochrona informacji niejawnych

Wsparcie procesu uzyskiwania poświadczenia bezpieczeństwa dla pracowników

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) poświadczenie bezpieczeństwa osobowego wydaje ABW po pozytywnym zakończeniu postępowania sprawdzającego.

Tryb i zasady  postępowania określa ustawa.  Poświadczenie bezpieczeństwa wydaje się na okres:

  • 10 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”;
  • 7 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”;
  • 5 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”.

Szczegółowe informacje na temat sposobów uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego można znaleźć na stronie ABW,

Usługa PIN Consulting dotyczy pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, przeprowadzeniu wymaganych szkoleń oraz przeprowadzeniu zwykłego postępowania sprawdzającego na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) poświadczenie bezpieczeństwa osobowego wydaje ABW po pozytywnym zakończeniu postępowania sprawdzającego.

Tryb i zasady  postępowania określa ustawa.  Poświadczenie bezpieczeństwa wydaje się na okres:

  • 10 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”;
  • 7 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”;
  • 5 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”.

Szczegółowe informacje na temat sposobów uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego można znaleźć na stronie ABW,

Usługa PIN Consulting dotyczy pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, przeprowadzeniu wymaganych szkoleń oraz przeprowadzeniu zwykłego postępowania sprawdzającego na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej.