Ochrona prawna

Przygotowanie dokumentacji prawnej

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością realizowania wielu procesów, szczegółowo regulowanych przez obowiązujące prawo. Dlatego prawidłowa dokumentacja prawna wykorzystywana na co dzień w biznesie powinna spełniać nie tylko wysokie standardy jakościowe ale skutecznie zabezpieczać interesy prowadzącego działalność przedsiębiorcy. PIN Consulting świadczy profesjonalne usługi przygotowania dokumentacji prawnej, mi.in.:

 • umów spółek,
 • umów kupna-sprzedaży,
 • umów współpracy z dostawcami, kontrahentami,
 • umów cywilnoprawnych,
 • umów o prace,
 • umów dotyczących praw autorskich,
 • porozumień o zachowaniu poufności (NDA),
 • regulaminów akcji marketingowych i konkursów,
 • opinii prawnych,
 • przygotowania klauzul specjalnych,
 • pełnomocnictw,
 • pism procesowych,
 • oświadczeń itd.

Prosimy o opisania w poniższym formularzu kontaktowym Państwa oczekiwań a w odpowiedzi prześlemy naszą ofertę z wyceną prac.