Ochrona prawna

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego z racji swojej specyfiki jest odrębnym dokumentem od np. sklepu tradycyjnego. Przede wszystkim regulamin ten ma u podstaw inne przepisy prawne. Ponadto prawidłowo sformułowany regulamin sklepu internetowego uwzględnia również specyfikę działalności każdego przedsiębiorstwa. Nie istnieje uniwersalny wzór regulaminu serwisu. Powinien on być zawsze dostosowany do profilu działalności i strategii działania danego przedsiębiorstwa. Regulamin serwisu internetowego stanowić będzie podstawę jego działalności, więc warto się upewnić, iż będzie on prawidłowo przygotowany.

Nasza oferta w tym względzie obejmuje:

 • Analizę wstępną modelu biznesowego usługi;
 • Przygotowanie regulaminu;
 • Przekazanie zaleceń dotyczących wdrożenia i stosowania regulaminu;
 • Doradztwo w zakresie stosowania ustaw konsumenckich oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (wyciąg, Dz. U. Nr 16, poz. 93 zezm.)
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97 Poz. 1050)
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (DzU 2007, nr 171, poz. 1206)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 o zmianie Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego w art. 1154do art. 1217. (Dz.U. Nr 178, poz. 1478 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr144, poz. 1204)
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. Nr 126, poz.1068 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.– Kodeks postępowania cywilnego, (wyciąg, Dz. U. Nr43, poz. 296 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135)

Prosimy o krótki opis Państwa oczekiwań oraz wskazanie adresu strony internetowej (projektu strony), dla której należy przygotować regulamin. Zapraszamy w tym celu do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego.