Ochrona prawna

Zgodność z przepisami, normami i standardami

Zgodność działalności przedsiębiorstwa z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie powstawaniu strat finansowych lub utracie reputacji. Audyt zgodności pozwala określić obszary wymagające niezbędnych zmian lub działań przeciwdziałających zagrożeniom stabilności biznesu. Nasi specjaliści z wielu dziedzin prawa mogą na Państwa życzenie przeprowadzić szczegółową analizę prowadzonej przez Państwa działalności pod względem zgodności z przepisami branżowymi oraz ogólnymi. Usługa ma charakter niestandardowy stąd przez rozpoczęciem prac konieczne jest bardzo szczegółowe określenie zakresu audytu oraz formy przekazania danych zebranych podczas prac audytowych. W tym celu prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego i przesłanie Państwa danych kontaktowych.