Analiza potrzeb w zakresie AML

Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie ustalenia czy dany pomiot jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ocena taka jest niezbędna dla precyzyjnego określenia obowiązków spoczywających na danym podmiocie. 

W ramach usługi dokonujemy szczegółowej analizy działalności Klienta oraz obowiązujących procedur wewnętrzych w celu identyfikacji procesów wymagających dostosowania do wymogów regulacji AML oraz weryfikacji stopnia wypełniania obowiązków ustawowych.

Wyniki audytu prezentowane są w formie raportu określającego przede wszystkim konieczne do wprowadzenia w działalności Klienta zmiany, mające na celu dostosowanie sytuacji Klienta do nowych obowiązków.

Aby otrzymać więcej informacji prosimy o kontakt z Działem Handlowym: tel. 609 979 699, biuro@zgodnosc.pl