Opracowanie dokumentacji wewnętrznej AML

Przedmiotem naszej usługi jest opracowanie niezbędnej, wymaganej prawem dokumentacji dostosowanej do działalności konkretnej instytucji obowiązanej, w szczególności:

  • wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • rejestru transakcji podejrzanych i ponadprogowych
  • wzorów niezbędnych oświadczeń i innych dokumentów związanych z wdrożeniem i stosowaniem środków bezpieczeństwa, pomagających wypełnić wymogi ustawowe

 Przygotowanie dokumentacji musi poprzedzić audyt podmiotu w zakresie działalności Klienta oraz obowiązujących procedur w celu identyfikacji procesów wymagających dostosowania do wymogów regulacji AML/CFT oraz weryfikacji stopnia wypełniania obowiązków ustawowych.

Aby uzyskać więcej informacji  na temat naszych usług prosimy o kontakt z Działem Handlowym: tel. 609979699 lub pod adresem e-mail: biuro@zgodnosc.pl