Szkolenie dla pracowników instytucji obowiązanych

Szkolenie osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest jednym z obowiązków instytucji obowiązanej. Szkolenia takie powinny uwzględniać m.in. charakter, rodzaj i rozmiar działalności instytucji obowiązanej.

Oferujemy profesjonalne i dostosowane do wymogów ustawowych szkolenia dla pracowników instytucji obowiązanych, zapewniające aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków spoczywających na instytucji obowiązanej oraz pracownikach.

Zakres szkolenia

 • Wstęp: zakres Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
  • IV dyrektywa AML oraz jej implementacja
  • Organy informacji finansowej
  • Instytucja obowiązane

 • Obowiązki instytucji obowiązanych:
  • Podstawowe pojęcia: PEP, Beneficjent rzeczywisty
  • KYC, czyli poznaj swojego klienta
  • Ocena ryzyka

 • Obowiązki instytucji obowiązanych cz. II:
  • Due Diligence, czyli jak zachować należytą staranność
  • Monitoring transakcji
  • Szczególne środki ograniczające

 • Nadzór i kontrola ze strony państwa
 • Kary

Ukończenie szkolenia jest potwierdzane wystawieniem imiennego certyfikatu dla każdego uczestnika.

W celu zamówienia szkolenia prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Borek – tel. 609 388 688 e-mail: katarzyna.borek@zgodnosc.pl